Organizacija Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj (UNIDO) u saradnji sa Ministarstvom ekonomije organizuje trening o obradi riblje kože, proizvodnji suvenira, namještaja i modni dizajn.

Cilj obuke je da polaznici steknu vještinu da lokalne autentične proizvode (npr. suvenire) proizvedu na drugačiji način i da kroz novu ponudu tržištu (prvenstveno turistima) nauče da stvaraju novu vrijednost za svoje buduće poslovanje

Osim osnovnih informacija, prethodnog iskustva, poželjno je da polaznik ima i osnovno znanje engleskog jezika.

Osnovne informacije o treningu:

Proizvodi od riblje kože veoma su cijenjeni u zemljama Zapadne Evrope jer su modernog dizajna i od kvalitetnog materijala. Kada se kaže „Proizvedeno od prave kože“ sigurno prva pomisao nije da se radi o ribljoj koži. Kada se kaže da je nešto proizvedeno od riblje kože uglavnom se misli na proizvode (suvenire) koji mogu da se nađu u zajednicama koja postoje pored nekih rijeka, jezera ili mora. Ipak, danas brojni svjetski brendovi svi više traže održive materijale za svoje proizvode među kojima je i koža od ribe kako bi mogli da ih učine ekološki prihvatljivijim. Neki od tih brendova su: Prada, Dior, Nike, Puma i dr. Tako npr. koža od lososa, šarana, soma, ali i pastrmke počinje da se koristi u industriji tekstila jer su pogodni za izradu raznih dodataka (ručnih torbi, nakita, kaiševa cipela i dr. odjeće), pa čak i namještaja. U tom smislu i ovaj kurs ima za cilj da se obuči određeni broj polaznika sa tehnikom korišćenja riblje kože koju će moći da iskoriste u svom daljem radu, odnosno, proizvodnji proizvoda za tržište.

Veliki broj malih kompanija koje se bave dizajnom (posebno u Skandinavskim zemljama), specijalizovane za rad sa ribljom kožom, smatraju ovaj posao kao jednu nišu na tržištu. Uočili su da je sve više ljudi zainteresovano za za ovaj materijal što doprinosi rastu prodaje, ali ipak postoji veliki broj onih koji o ovome ne znaju puno.

Za koga je namijenjen trening:

Na kursu mogu da se prijave:
– Zanatlije, radnici koji imaju već neko iskustvo u radu sa tekstilom, kožom, dizajnom ili proizvodnjom suvenira.
– Radnici i članovi porodica koji se bave šivenjem i zainteresovani su da proizvode proizvode od riblje kože za prodaju.
– Studenti mode/dizajneri (po mogućnosti diplomirani ili studenti završne godine studija) koji žele da istražuju nove niše na tržištu u svom budućem poslovanju.
– Pojedinci registrovani u lokalnom biznis inkubatoru koji imaju u planu da se bave tekstilom proizvodnjom, modnim dizajnom, ili proizvodnjom suvenira i da za to koriste kožu.

Osnovne informacije o predavaču: 

Predavač Lotta Rahme radi u tekstilnoj industriji više do 30 godina. Uglavnom radi sa kožom i predmetima od kože. Veliki dio njenog znanja stekla je iz prakse. Obišla je brojne lokacije po svijetu u kojima je zastupljena proizvodnja predmeta od kože na tradicionalan način. Radila je sa brojnim polaznicima (uglavnom ženama) i učila ih kako da koriste tradicionalne metode u proizvodnji predmeta od kože. Posjeduje sopstveni studijo u gradu UMEA (Švedska) u kojem radi sa raznim predmetima od kože.

Lotta Rahme danas pripada promoterima tradicionalnih tehnika koje uključuju preradu riblje kože na razne načine, uglavnom tradicionalne. Lotta Rahme je ne samo stekla iskustvo u pripremi riblje kože već i u njenom tretiranju. Lotta organizuje brojne prezentacije i treninge na ovu temu. Objavila je knjigu „Riblja koža priprema i šivenje“.

Maksimalan broj učesnika je 10.

Za sve dodatne informacije i prijavu na trening možete se obratiti na e-mail: n.bulatovic@unido.org

Rok za prijavu je 10.05.2017.